jkiagape.org

News

The latest message and news around church

Dipanggil untuk Bertobat (Called to Repent – Ash Wednesday)

Firman Tuhan: Yoel 2: 12-14

Rabu tanggal 6 Maret 2019, dikenal sebagai “Rabu Abu” bagi orang percaya (the first day of Lent) (Lent = bulan puasa Masehi). Penggunaan “Abu” sebagai tanda kesedihan, penyesalan dan pertobatan, (baca Dan 9: 3-4) dan juga mengingatkan akan keadaan  kita ini “sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu” (Kej 3:19). Dari sebab itu sadari dan bertobatlah dihadapan Tuhan dan inilah yang diserukan oleh Nabi Yoel kepada umatNya!

1. Bertobatlah atau kembalilah pada Tuhan
“Berbaliklah kepadaKu dengan segenap hatimu, dengan puasa ... menangis ... mengaduh” (ay 12). Berbalik atau berpaling kepada Tuhan, itu adalah pertobatan! Orang yang bertobat adalah orang yang mengakui kesalahan atau dosanya dan mau meninggalkan dengan memperbaharui kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bertobatlah dengan kesungguhan hati dan “Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan” (Mat 3:8). Hubungan kita dengan Tuhan perlu dipulihkan dan kadang dibutuhkan puasa. Tuhan Yesus menyatakan “Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka ... mereka akan berpuasa” (Mat 9:15).
 
2. Perbaharuilah hatimu dihadapan Tuhan
“Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu .... Ia menyesal karena hukumanNya” (ay 13). Koyakkanlah hatimu atau dengan hati yang hancur, hendaklah kita menghadap Tuhan. Pemazmur berkata “hati yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya Allah” (Maz 51:19). Pertobatan sejati sangat dihargai oleh Tuhan dan Tuhan yang penuh kasih akan berbelas kasihan dan akan memulihkan kehidupan kita! Koyakkanlah hatimu dapat dihubungkan dengan sunatlah hatimu, dikatakan “Sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk” (Ul 10:17) – pertobatan dapat diartikan hati yang berontak menjadi hati yang taat! Nabi Yehezkiel berkata “Maka sesudah mereka datang ... Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat ...” (Yehz 11: 18-19).

3. Terimalah belas kasihan dan berkatNya
“Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkanNya berkat” (ay 14) (KB: Barangkali Tuhan Allahmu berubah pendirian dan memberkati kamu dengan berkelimpahan). “Siapa tahu” tetapi di dalam kenyataan pemulihan selalu terjadi jika umatNya bertobat! Di dalam kitab hakim-hakim dinyatakan “Orang Israel ... jahat ... melupakan Tuhan ...lalu bangkitlah murka Tuhan” (Hak 3:7-8), kemudian “Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan ... membangkitkan seorang penyelamat ... Otniel ... Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya” (Hak 3: 9-11). Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mau memberkati umatNya bahkan dikatakan “berkelimpahan” tetapi “sanggupkah kita menerima berkatNya?” Penulis Amsal: “Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya” (Ams 10:22)

Agape on Video

Visual presentation of latest event
JKI Agape Church Sydney

Agape on twitter

Announcements from church