jkiagape.org

News

The latest message and news around church

Pendaftaran Retreat Agape 2018

 

https://www.surveymonkey.com/r/7ZZFG25

Kita adalah harta kesayanganNya

Firman: Keluaran 19: 1-6

Israel sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian dan di saat mereka tiba di Gunung Sinai, Tuhan menampakan diri dan menyatakan janjiNya , “kamu akan menjadi harta kesayanganKu sendiri dari antara segala bangsa” (ay 5) dan “Kamu akan menjadi bagiKu kerajaan imam dan bangsa yang kudus” (ay 6). Kamu akan menjadi sesuatu yang berarti dan berguna bagi Kerajaan Tuhan! Perhatikan kata “akan” (Engl: “will be”), maksudnya belum dan bisa menjadi. Apa yang harus terjadi?

1. Harus menjadi pelaku Firman
“Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanKu” (ay 5). (KB: taat kepadaku). Bukan sekedar “dengar” tetapi “dengar dan usaha mengerti” sehingga dapat mentaati atau melakukan kehendak Tuhan. Mendengarkan merupakan awal daripada iman kepercayaan kita. Rasul Paulus berkata “iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus” (Rom 10:17). Dari sebab itu penulis Amsal menyatakan “Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya tetapi siapa yang taat kepada perintahnya akan menerima balasannya” (Ams 13:13). Apa yang menjadi penyebab orang tidak mau mendengarkan Firman? Keluhan Tuhan dikatakan “Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu dan Israel tidak suka kepadaKu” (Maz 81:12) (KB: mereka mengikuti kemauan mereka sendiri). Dapat diartikan tidak menghargai, tidak takut, tidak hormat, tidak senang, tidak mengasihi Tuhan! Faktor yang lain “Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab ... selubung itu masih tetap menyelubungi mereka .... Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu di ambil dari padanya .. di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan” (2 Kor 3: 14-17).

2. Harus berpegang pada janjiNya
“Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh ... berpegang pada perjanjianKu” (ay 5). (KH: memenuhi syarat perjanjianKu). Alkitab mengandung perjanjian antara Tuhan dan umatNya. Muncul pertama kali dalam alkitab, “Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianKu dengan kamu (Nuh) ... keturunanmu... “ (Kej 9:9). Ada banyak janji yang Tuhan nyatakan dan yang perlu disadari janji Tuhan itu bersyarat! Yang tidak bersyarat adalah kasihNya! Contoh janji Tuhan: a) “Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk: berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan ... dan kutuk apabila kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan ...” (Ul 11:26-28) ; b) “Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu ... kaulakukan dengan setia ... dan beribadah kepadanya” (Ul 28:13-14); c) “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia” (Rom 8:28). Dan Rasul Petrus mengingatkan “Tuhan tidak lalai menepati janjiNya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian” (2 Pet 3:9) Berharap & beriman, pasti digenapi!

Agape on Video

Visual presentation of latest event
JKI Agape Church Sydney

Agape on twitter

Announcements from church