Tuhan peduli akan kehidupanmu

April 13, 2018

Firman: Markus 4: 35-41

Kisah Tuhan Yesus dalam perjalanan bersama murid-muridNya, “Marilah kita bertolak ke seberang” (ay 35) dan dikatakan “Mereka ... membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Tuhan Yesus telah duduk ....” (ay 36). Ada apa di seberang? Alkitab menyatakan “seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan” (Mar 5:2) dan “tidak ada seorangpun yang cukup kuat untuk menjinakkannya” (Mar 5:4). Mungkinkah iblis merasa terganggu dengan kedatangan Tuhan? Apa yang dapat kita pelajari di dalam kisah ini?

1. Hidup tidak bebas masalah
“Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air” (ay 37). Masalah timbul! Dan salah satu penyebab masalah adalah iblis!, disamping diri sendiri atau orang lain. Rasul Yohanes menyatakan “seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat” (1 Yoh 5:19) dan “si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya” (1 Pet 5:8). Apa yang perlu kita lakukan jika masalah timbul? Pemazmur berkata “Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan” (Maz 121:1-2) dan Tuhan Yesus berkata “Marilah kepadaKu, .... Aku akan memberikan kelegaan kepadamu” (Mat 11:28)

2. Berserulah kepada Tuhan
“Maka murid-muridNya membangunkan Dia ... Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa” (ay 38). Benarkah Tuhan tidak peduli? Rasul Petrus berkata “Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa....” (1 Pet 3:9). Datanglah, bangunkanlah dan berserulah kepadaNya meminta pertolongan. Kisah Daud sewaktu dalam masalah dengan Saul, “Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan ... Dan Ia mendengar suaraku dari baitNya, teriakku minta tolong masuk ke telingaNya” (2 Sam 22:7). Nabi Yeremiah berkata “Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan!” (Jer 17:7) dan “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri” (Jer 17:5). Tuhan Yesus berkata ““sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:5).

3. Tuhan akan memberi pertolongan
“Iapun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu: Diam! Tenanglah!” (ay 39). Segera! Dan dinyatakan “angin dan danaupun taat kepadaNya” (ay 41). Inilah kuasaNya! Tuhan menegur: “Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?” (ay 40). Takut karena tidak beriman! Sedangkan janjiNya “Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan .. meninggalkan engkau” (Ul 31:6). Rasul Petrus berkata “Lawanlah dia (si Iblis) dengan iman yang teguh” (1 Pet 5:9) dan jangan lupa nasihat Rasul Paulus: “Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis” (Ef 6:11).